Xarxes Socials i Autoestima

El nostre món es troba en constant creixement i evolució. La renovació i sofisticació d’antigues i noves tecnologies és constant, i per això, la informatització del que ens envolta és cada vegada més àmplia. Aquest fet permet mantenir-nos connectats amb els altres en tot moment, i gairebé des de qualsevol lloc, facilitant una comunicació i interacció constant. D’altra banda, però, existeix una altra realitat, o millor dit, una altra repercussió d’aquests importants avenços en els quals queden reflectides diferents problemàtiques que lamentablement succeeixen gairebé junt amb el seu extraordinari creixement.

Els humans som éssers socials, i com a tals, una part de nosaltres i de la construcció que realitzem sobre la nostra identitat i el nostre autoconcepte es basa en la reciprocitat amb l’ambient extern. Des de petits, i al llarg del nostre desenvolupament, utilitzem mecanismes d’imitació i comparació tant amb els nostres pares i persones més properes, com amb els iguals, de tal manera que ens ajuda a definir-nos en un context sociocultural específic. A gairebé tots ens agrada un elogi, un comentari d’aprovació, o certes mostres d’acceptació, especialment d’aquells a qui considerem més importants en el nostre dia a dia. D’aquesta manera, encara que els recursos existents creen l’oportunitat de construir o millorar els nostres vincles amb els altres (p.ex., facebook, whatsapp, twitter, instagram…), en molts casos generen l’efecte contrari, a més de molts altres problemes. Així, i especialment en nens i adolescents, tot i que també en una part molt important de persones adultes, l’ús (i el mal ús) de les xarxes socials pot precipitar l’aparició de símptomes i trastorns de l’espectre de l’ansietat, la depressió, trastorns addictius, i el més prevalent, les dificultats relacionades amb l’autoestima. Encara que són moltes i variades les diferents situacions que es troben relacionades amb aquestes categories, a continuació s’especifiquen alguns dels principals mecanismes que ajuden a entendre tant la seva aparició com el seu manteniment:

Comparació i necessitat d’aprovació: L’ús continuat d’aquests recursos pot evidenciar i fins i tot precipitar una clara manca de recursos personals per sentir-nos bé amb nosaltres mateixos, depenent així (i gairebé exclusivament) de les mostres i opinions dels altres. Això queda reflectit a través de la comparació constant, on fins i tot podem arribar a calcular el nombre de likes o de comentaris que ha rebut una imatge. En la seva forma greu, és possible que es desenvolupin seriosos problemes, entre ells l’addicció.

Aïllament: Molt relacionat amb l’aspecte anterior, aquelles persones les quals facin un ús abusiu d’aquests, a poc a poc veuran reduït significativament el seu cercle social, tot i que puguin tenir la sensació de tot el contrari, ja que van ampliant els seus “amics virtuals”. En aquest sentit, hem de tenir clar que la vida social no hem mesurar-la en funció de la quantitat de relacions que tinguem, sinó de la qualitat, i val la pena lluitar i mantenir el contacte amb aquells que busquen el nostre benestar i ens coneixen adequadament.

Falses expectatives i engany: Internet, i en general les xarxes socials, són un camp en el qual l’engany i la venda de perfils i imatges falses són una constant, i a més ocupen una molt bona part de l’ús que es fa d’ells. Així, quan establim contacte amb diferents persones a través d’aquest món virtual, tots ens construïm un perfil concret tant físic com personalment en funció sobretot de la informació que ens proporcionen. Així i tot, però, aquesta imatge o expectativa de l’altre pot distar molt de la realitat. A més d’això, quan parlem de falses expectatives també hem de referir-nos al que passa quan ens introduïm en alguna plataforma o aplicació, ja que en ocasions anticipem poder conèixer o fins i tot connectar emocionalment de forma ràpida amb una altra persona. Encara que això sigui possible, el nostre desig per precipitar-ho no ens ha de fer ignorar la importància de ser previnguts.

Tots els factors esmentats, tant conjunta com individualment poden ser responsables de diferents problemes emocionals i comportamentals. Aquests, i a causa del seu progressiu auge i ús precoç, van apareixent cada vegada a edats més primerenques, afectant sobretot a nens i adolescents. Per això, ens hem de conscienciar de la importància de fer un ús responsable i adequat de tots aquests mètodes, no únicament com a intervenció cap a certs problemes, sinó com a estratègia de prevenció de possibles situacions més greus.

En cas de voler obtenir més informació, els professionals del nostre centre de Psicologia, situat a Mataró, poden ajudar-te a resoldre els dubtes que tinguis. Disposem d’un equip amb una formació àmplia i especialitzada en aquest i molts altres àmbits que et possibilitarà conèixer més sobre aquest o qualsevol altre tema que consideris important.