La Motivació: Què és i com podem desenvolupar-la

En el nostre dia a dia, i tant a la feina ia l’escola, com a casa i amb els amics, és freqüent escoltar l’important que és estar motivats per aconseguir allò que ens proposem. Però què és exactament la motivació?. A nivell general, la podem definir com l’impuls que ens mou a realitzar determinades accions per a la consecució de metes específiques, podent-se equiparar a aquella energia que guia i orienta la nostra conducta. I d’això s’intueix una característica clau, i és que es tracta d’un estat intern el qual inicia, orienta i manté el comportament. Per això, ha de ser compresa en funció de la persona, ja que cadascun de nosaltres tenim més o menys facilitat per activar aquest procés, i ens interessen unes coses més que d’altres.

Un altre aspecte clau que és important diferenciar, és que la motivació pot ser extrínseca o intrínseca. En el primer cas parlem d’aquells aspectes que es troben fora de l’individu, és a dir, de la recompensa externa tangible que esperem aconseguir (per exemple, reconeixement, diners, fama …). Aquests, tot i que en cert grau poden dependre de nosaltres, es troben molt més vinculats a l’ambient extern, pel que són a priori, més difícils de controlar. Pel que fa al segon subtipus (intrínseca), es refereix a aquella que prové de nosaltres mateixos, la qual està sustentada pels nostres desitjos, somnis i valors. Aquí parlem d’elements personals i individuals, la qual cosa ens porta a realitzar accions per la mera satisfacció de fer-les. A partir d’aquí, convé tenir clar que encara que en un primer moment les “motivacions” externes poden resultar útils, a llarg termini seran les intrínseques les que ens faran persistir en la nostra conducta al llarg del temps, ja que són aquestes les que connecten amb les nostres parts i anhels més profunds. A més, també cal tenir present que la motivació és un procés dinàmic, és a dir, que pot canviar amb relativa freqüència. En certs moments podem sentir-nos fatigats, decaiguts, i fins i tot frustrats; i en altres, en canvi, notar que estem millor que mai, amb força i ànim per seguir lluitant pel que volem. Així, hem de ser conscients que això es produeix, i que a més serà la superació dels pitjors moments la qual enfortirà més la nostra unió a l’objectiu que ens hem plantejat.

A continuació, i un cop enmarcades les seves característiques, s’especifiquen algunes de les estratègies que poden resultar útils per activar, mantenir i fins i tot enfortir aquesta important emoció:

Elaborar un pla d’acció: Inicialment, és important definir una meta i el camí a recórrer. Es tracta d’estructurar el temps i desglossar les tasques a realitzar. Al costat d’això, jerarquitzar-ho pot ajudar a plantejar-nos la importància d’anar pas a pas, i activar-nos per començar amb força i ànim positiu.

Analitzar i recordar el per què: Aquest component és clau tant per iniciar com per mantenir la nostra motivació. Repassar què volem aconseguir i com ens podem sentir al fer-ho pot ser un dels al·licients més potents per seguir lluitant per això. Especialment en moments on dubtem del que estem fent, no hem d’oblidar-nos de justificar-ho, i valorar el que hem fet fins al moment.

Atendre al camí: Un altre aspecte molt important és anar pas a pas, atendre a tot el procés. Hem de començar per allò que ens costi menys, i enfocar-nos plenament a això, per seguir avançant en els successius graons. És tan important la meta final com els passos intermedis. A més, reforçar-nos per estar cada cop més a prop és crucial.

Autoinstruccions i autoverbalitzacions: Relacionat amb el punt anterior, els missatges que ens donem a nosaltres mateixos són claus. No hem de castigar-nos, ni pensar que mai ho aconseguirem. És important que valorem el que estem fent, i com ho fem, i sobretot el que s’ha aconseguit fins al moment. Atendre a les nostres característiques positives i confiar en treure el millor de nosaltres.

La motivació és un dels principals motors del nostre dia a dia, i és potser el factor principal que ens fa apropar-nos a certes persones, situacions, o estímuls concrets. Centrant-nos en l’àmbit clínic, cert és que en moltes ocasions aquest component es pot veure molt deteriorat (com és el cas de la depressió), i en altres mal enfocat (com per exemple en les addiccions). Per això, no només és important que ho cuidem i treballem en el nostre dia a dia, sinó també davant problemàtiques específiques. Junt amb això, a més, resulta especialment beneficiós en l’àmbit educatiu, ja que existeix evidència en relació al fet de potenciar l’aprenentatge si es prioritza aquest important component.

Si vols conèixer més sobre aquest tema, o t’interessa qualsevol altre aspecte, a Mataró, comptem amb un equip de professionals de la psicologia que t’ajudarà a resoldre totes les preguntes que tinguis. Truca’ns sense compromís, t’ajudarem.