La violència verbal dels pares influeix en la salut mental dels fills

Els adults joves que van créixer amb les crítiques, els insults o les amenaces d’un dels seus pares són més propensos a patir ansietat o depressió, segons indica una nova recerca. De fet, fins i tot quan el mateix o l’altre progenitor expressava molt afecte, els autors van observar que els efectes nocius d’una mare o un pare verbalment agressiu persistien en el temps.

L’equip d’Ann Polcari, de Northeastern University, Boston, va estudiar a 2.500 joves d’entre 18 i 25 anys, que van respondre enquestes via Internet, van ser avaluats en persona i van tenir entrevistes per a una altra recerca.

Tots van donar informació sobre la seva salut mental i benestar, com així també les experiències amb els seus pares mentre creixien. Van qualificar l’agressió verbal dels seus pares en una escala de 0 a 105 punts, segons la freqüència amb la qual les seves mares o els seus pares els cridaven, els criticaven, els insultaven i els amenaçaven quan eren nens.

Els pares verbalment més agressius van rebre puntuacions més altes. Els participants van atribuir una mitjana de 22 punts a l’agressió verbal de les seves mares i entre 26 i 29 a la dels seus pares.

Per avaluar l’expressió verbal d’afecte es va utilitzar una escala de 0 a 84 punts (a major puntuació, major expressió d’afecte i diàlegs més importants amb els seus fills). Els participants els van assignar a les seves mares entre 65 i 66 punts, i als seus pares, entre 54 i 55 punts.

Els joves tendien a patir més símptomes psiquiàtrics, com ansietat i depressió, si les seves mares o els seus pares havien estat verbalment agressius. I encara que tenir un pare o mare verbalment afectuós semblava tenir un efecte positiu en el benestar dels participants, no va aconseguir contrarestar l’agressió verbal de l’altre pare.

Per accedir al text complet consulti les característiques de subscripció de la font original: http://www.journals.elsevier.com/child-abuse-and-neglect