L’entorn alimentari influeix en el sobrepes i l’obesitat infantil

A Espanya, segons dades de l’Enquesta Nacional de Salut 2011-2012, l’obesitat ha passat d’afectar al 7,4% de la població (1987) al 17% a l’actualitat. En el cas dels nens, un de cada deu presenta obesitat i dues de cada deu, sobrepès, amb percentatges similars en tots dos sexes. Són dades similars als d’Estats Units, on existeix el major nivell d’obesitat del món. A més, s’està detectant que l’obesitat apareix en edats cada vegada més primerenques i en la majoria de casos és d’origen multifactorial.

La revista BMJ publica una revisió científica que recull 35 estudis realitzats en nens menors de 8 anys en tractaments per sobrepès i destaca que molts tractaments d’obesitat s’han centrat a canviar el comportament individual amb l’objectiu de prevenir l’excés de pes. No obstant això, aquesta estratègia només ha portat a millorar a curt termini la malaltia i els factors de risc relacionats amb ella.

Segons aquest estudi, és molt difícil canviar un comportament individual en un ambient on cada vegada més es promou un estil de vida sedentari i un consum elevat de calories.

Aquesta revisió científica crida l’atenció, així mateix, sobre el fet que, actualment, els nens dediquin el seu temps lliure a activitats sedentàries com veure la televisió, jugar amb videojocs, utilitzar el telèfon mòbil, l’ordinador, etc, i assenyala que a això contribueix la tecnificació de les llars, l’ús de mitjans de transport motoritzats o la inseguretat als carrers. Tot això, indica, ha produït una disminució important en el percentatge de nens que van a peu o amb bicicleta fins al col·legi, i que juguen al carrer.

L’estudi evidencia que les influències quotidianes són determinants en el desenvolupament de l’obesitat, i que l’edat apropiada per començar a prevenir la malaltia són els primers anys de vida dels nens. Els especialistes recorden, en aquest sentit, que els hàbits alimentaris es desenvolupen normalment durant la infància, i en particular durant l’adolescència.

British Medical Journal. 2012 Des