Problemes emocionals i símptomes subclínics

Existeix una gran varietat de problemes emocionals; desde trastorns concrets i ben acotats, fins a patologies més inespecífiques. Les situacions que poden desencadenar aquests són també múltiples, i cal tenir una visió àmplia i flexible per comprendre l’origen i el manteniment de totes aquestes dificultats. En aquest sentit, hi ha símptomes, o compendis d’ells, que tot i no poder enquadrar-se en patologies concretes, poden generar un malestar i limitació significatius, i per això, mereixen igual o més importància.

 

No cal tenir un trastorn concret per demanar ajuda! De vegades busquem informació sobre el que ens està passant, i ho enmarquem en un problema concret, i això, tot i que pot alleujar el malestar per la incertesa que genera no saber què ens passa, moltes vegades fomenta l’estigma i l’autocàstig, i una percepció errònia del que ens passa. Així, la característica de “subclínic” es reserva per a aquells problemes que impliquen un patiment significatiu per a la persona, i que apareixen en una certa freqüència i intensitat, però que a causa de les seves característiques no poden acabar de situar-se en una categoria o trastorn mental concret . En aquest sentit, és important recordar que per realitzar un diagnòstic, actualment cal complir amb un nombre concret de característiques i durant un cert temps, però cal tenir present que encara que això no es presenti, i per exemple només aparegui un únic símptoma (p.ex., tristesa), aquest per si mateix pot provocar una gran limitació en la persona que el pateix.

 

La importància del problema doncs, vindrà determinada per la vivència i l’afrontament de la pròpia persona en si i/o pel malestar que generi en els altres. En aquesta línia, cada cop són més els autors que es decanten per una aproximació dimensional de les patologies, en lloc d’una categorial. Això implica entendre-les com a espectres, en què els símptomes es poden presentar de formes molt diverses i combinades, i en diferents problemàtiques (p.ex., el Trastorn de l’Espectre de l’Autisme). En el cas de l’ansietat i de la depressió, ja s’evidencia des de fa temps que hi ha un clar solapament entre les seves característiques. Així, cada cop hi ha més interès en trobar aspectes comuns de les diferents problemàtiques per tal de dissenyar intervencions que siguin útils per abordar problemes diversos (p.ex., els programes transdiagnòstics).

 

Val la pena esmentar, igualment, que acudir a un terapeuta també pot ser amb la finalitat de millorar. És a dir, que encara que no hi hagi un malestar accentuat, podem estar interessats en fer un creixement personal o potenciar el nostre autoconeixement. Per tot això, si et preocupa o genera malestar qualsevol cosa, o simplement t’agradaria aprofundir una mica més en tu mateixa per potenciar certs recursos o habilitats, no ho dubtis i dóna’t l’oportunitat d’obrir-te i trobar eines per gestionar-ho a través d’un procés terapèutic.

 

Al nostre centre de psicologia, psiquiatria i neuropsicologia d’adults i infanto-juvenil, situat a Mataró, trobaràs professionals que t’ajudaran a rebre tota la informació i atenció que necessitis. Truca’ns sense compromís, estarem encantats d’atendre’t.